Geldig tot 20 juni: 25% korting op Coichi Cups - Mis het niet!

Bestel nu

Winkelwagen
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Coichi Cup. In deze tekst verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Coichi Cup. Coichi Cup biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou als gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidslijnen die hierin worden genoemd of beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze website. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag je de website niet openen of gebruikmaken van enige diensten. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om deze site door enige minderjarige afhankelijken te laten gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen overdragen of destructieve code verzenden. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de Service aan wie dan ook om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) mogelijk onversleuteld wordt overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen omvat om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. Je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak en zullen de Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer accurate, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie te raadplegen. Het kan zijn dat deze site bepaalde historische informatie bevat. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt voor jouw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. We zullen niet aansprakelijk zijn voor jou of voor derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons restitutiebeleid: [LINK NAAR RESTITUTIEBELEID] We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op je computerscherm nauwkeurig is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op basis van individuele gevallen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden. We staan niet garant voor de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, noch garanderen we dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om een bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, zullen we proberen je op de hoogte te stellen door contact met je op te nemen via het opgegeven e-mailadres/factuuradres/telefoonnummer op het moment van bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. Je stemt ermee in je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details verwijzen we je naar ons restitutiebeleid: [LINK NAAR RESTITUTIEBELEID]

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, controle hebben of invloed uitoefenen. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen van of gerelateerd aan jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor jouw eigen risico en discretie, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de betreffende derde partij(en). Mogelijk bieden we ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aan via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materialen bevatten van derden. Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of services van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, services, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stem je ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met intellectuele eigendomsrechten of deze gebruiksvoorwaarden achtten, monitoren, bewerken of verwijderen. Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de opmerkingen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die je plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen geplaatst door jou of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Jouw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES Af en toe kan er informatie op onze site of in de dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als er op enig moment onjuiste informatie in de dienst of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de dienst of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als indicatie dat alle informatie in de dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen daaraan; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of over te brengen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te maken, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - GARANTIEUITSCHAKELING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID We garanderen niet, vertegenwoordigen of waarborgen dat je gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn. Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat je gebruik van de dienst, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, voor jouw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan je worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor je gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Coichi Cup, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, aanspraak, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde omzet, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot het maximale bedrag dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING Je stemt ermee in om Coichi Cup en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of je schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling desondanks afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden. Deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEEINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Indien naar ons uitsluitend oordeel blijkt dat je hebt nagelaten, of als wij vermoeden dat je hebt nagelaten, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen we je toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig weigeren of intrekken.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de dienst, vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen jou en ons en regeren je gebruik van de dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden). Elke onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN Je kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken enige deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door wijzigingen en updates op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20: Voor algemene vragen gelieve een e-mail te sturen naar coichicup@hotmail.com.